Kataluna Esperanto-Asocio


Agendo

Hejmpaĝo > Nuntempe > Agendo > Ĝenerala ordinara asembleo

Ĝenerala ordinara asembleo

En Casa del Mar, Barcelona

La Plenumkomitato de Kataluna Esperanto-Asocio statute kunvokas vin partopreni en la Ordinara Asembleo de nia asocio, okazonta sabaton la 24-an de februaro 2018 je la 16.00-a, en la unua kunvoko, kaj je la 16.30-a posttagmeze, en dua kunvoko, en Casa del Mar, strato Albareda, 1-13 Barcelono, laŭ la jena

tagordo

  1. Aprobo aŭ modifo de la tagordo.
  2. Legado kaj eventuala aprobo de la protokolo de la pasinta asembleo.
  3. Prezento, diskutado kaj eventuala aprobo de la agadraporto 2017.
  4. Prezento de la bilanco 2017 kaj informo de la kontrola komisiono.
  5. Diskutado kaj eventuala aprovo de la bilanco 2017.
  6. Renovigo de la estrarpostenoj kaj enposteniĝo de la nova plenumkomitato.
  7. Prezento, diskutado kaj eventuala aprobo de la agado kaj la buĝeto por 2018.
  8. Demandoj kaj sugestoj de la membroj.

Associació Catalana d'Esperanto / Kataluna Esperanto-Asocio

Hotel d'Entitats Can Guardiola, carrer Cuba, núm. 2, 08030-Barcelona (Països Catalans)
Tel +34 93 716 36 33
Fax +34 93 716 36 33