From Manifestació a Occitània

Site: EditQuickReferenceTrucs per editar articles:

 Canvi de línea: \\ o [[<<]]
Llistes: * llistats amb asterisc, # llistes numerades
Negreta i cursiva: ''italics'', '''bold'''
Referenciar altres pàgines: [[http://www.esperanto-ct.org|KEA]]
Separadors: !, !!, !!! per capçaleres, ---- per una línea horitzontal
Canviar mida: [+...+] és major, [-...-] és menor.
Retrieved from http://www.esperanto.cat/aranghoj/besiers2007/index_eo.php?n=Site.EditQuickReference
Page last modified on March 14, 2007, at 05:04 PM