L'Associació Catalana d'Esperanto

L'Associació Catalana d'Esperanto és l'associació nacional dels esperantistes de Catalunya. 

Encara que fundada l'any 1982, l'Associació reprèn el fil de la Federació Catalana d'Esperanto d'abans de la guerra i reinicia les activitats més representatives d'aquella entitat (algunes de les quals ja s'havien reprès durant els anys 70): el butlletí Kataluna Esperantisto (L'Esperantista Català), els Congressos Catalans d'Esperanto i els Jocs Florals Internacionals.

L'Associació Catalana d'Esperanto considera que la seva principal activitivat és facilitar als seus membres la pràctica de la llengua internacional esperanto, i en això basa gairebé tota la seva activitat. Tanmateix es preocupa també de difondre l'esperanto entre el públic (que és la tasca principal dels grups locals) i de fer conèixer enfora el nostre país i la nostra cultura.

Estatuts de l'Associació Catalana d'Esperanto
Statuto de Kataluna Esperanto-Asocio

Grups locals amb presència a la xarxa

Grups especialitzats amb presència a la xarxa

La Joventut Catalana d'Esperanto

La Joventut Catalana d'Esperanto, entitat que agrupa els joves esperantistes de casa nostra, va ser fundada el 1976. Des del 1988 forma part de l'Organització Mundial de la Joventut Esperantista.

El 2005 es va fundar la Joventut Valenciana d'Esperanto, entitat bessona amb seu al País Valencià.