Kataluna Esperanto Asocio


Els pioners esperantistes catalans més coneguts!

Andreu Nin i Pérez | Carles Riba i Bracons | Delfí Dalmau i Gener | Joan Amades i Gelat | Francesc Pi i Margall | Frederic Pujulà i Vallès | Mercè Rodoreda i Gurgui | Joan Mascaró i Fornés

--

--

La història de la recerca de la llengua perfecta i l'esperanto

--

La llengua per dins: com és l'esperanto?

--

Manifest de Praga del moviment per a la llengua internacional esperanto

--

Perfil sociocultural dels esperantistes de Catalunya

--


L'esperanto
Una aproximació a diferents aspectes de la llengua internacional, la seva utilitat i recursos.


Perill de contagi
Si encara no has ensopegat amb un esperantista, tot el que diu aquest article et serà un ajut inestimable...


Aspectes lingüístics de l'esperanto
La llengua internacional presentada didàcticament per un lingüista de prestigi reconegut.


La literatura en esperanto
Com no podia ser d'una altra manera, us presentem una breu mirada al patrimoni i la riquesa d'un idioma.


La cultura esperantista
Convèncer que l'esperanto és fàcil és relativament senzill. Convèncer que existeix una cultura esperantista resulta més complicat.


Stalin i els esperantistes
Quan fins i tot saber parlar l'esperanto esdevé motiu de persecució.


Entrevista a Umberto Eco
Una entrevista per conèixer l'opinió d'Umberto Eco sobre l'esperanto.


Les llengües són molt artificials
André Martinet és el principal representant de l'escola estructuralista francesa i ens parla de la llengua internacional.


La contribució de la llengua internacional esperanto a favor del manteniment de la diversitat lingüística
Ponència presentada per Abel Montagut al congrés Linguapax celebrat a Barcelona, el 2004.
Esquema
Traducció a l'anglès


Selecció bibliogràfica sobre interlingüística
Selecció de publicacions sobre interligüistica feta pel professor Detlev Blanke


Com tal vegada vaig ser un fervent esperantista sense parlar en absolut l'esperanto
Arguments extres molt personals per esperantejar...