Contingut Anterior Següent

12. Què són PAG, PIV, PMEG, PV, TEJO i UEA?

Igual que amb altres grups de gent, hi ha tota una sèrie de sigles d'ús comú entre els parlants d'esperanto.

PAG:
Plena Analiza Gramatiko, una anàlisi de la gramàtica de l'esperanto. No és una gramàtica normativa, i de fet molta gent no estarà d'acord amb algunes de les seves conclusions, però és l'obra de referència sobre la gramàtica de l'esperanto més detallada fins ara.

PIV, PIV-S:
Plena Ilustrita Vortaro, un diccionari molt complet totalment en esperanto i que conté no només les paraules reconegudes oficialment, sinó moltes més que són d'un ús general (i no tan general). Algunes de les seves entrades són dubtoses, però és una obra de referència extraordinàriament útil. El PIV és força car ara per ara. Va ser publicat el 1970, amb un suplement el 1987 (PIV-S vol dir "PIV amb suplement"). Actualment se'n prepara una nova edició.

PMEG:
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, anàlisi i comentari de la gramàtica de l'esperanto.

PV:
Plena Vortaro. El germà petit del PIV, per entendre'ns; va ser escrit el 1953 i conté menys termes tècnics, neologismes, etc.

TEJO:
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, l'Organització Mundial dels Joves Esperantistes. Els membres d'UEA de menys de 30 anys són automàticament membres de TEJO. TEJO publica una revista bimestral anomenada Kontakto i un butlletí trimestral de nom TEJO Tutmonde, i organitza cada any el congrés juvenil internacional (Internacia Junulara Kongreso o IJK).

UEA:
Universala Esperanto-Asocio, l'Associació Universal d'Esperanto. Publica una revista mensual que porta l'original nom d'Esperanto, i també un Jarlibro (anuari) que conté informació sobre organitzacions nacionals i contactes d'especial interès, i organitza cada any el congrés internacional d'esperanto (Universala Kongreso o UK).

Contingut Anterior Següent