Contingut Anterior Següent

4. Què es pot dir de la gramàtica de l'esperanto i de l'ordre de les paraules?

Fins i tot més que el seu vocabulari, són la gramàtica i les seves regles les que fan l’esperanto excepcionalment fàcil. Complicacions innecessàries han estat eliminades: no hi ha cap gènere gramatical, l'ordre de les paraules és relativament lliure, etc. Les regles també han estat simplificades tant com ha estat possible: hi ha només una conjugació verbal, tots els plurals es formen de la mateixa manera, un prefix pot ser anteposat a qualsevol paraula per canviar-la en la seva contrària (bé/dolent, ric/pobre, correcte/incorrecte), etc. Així, potser després de 30 minuts d'estudiar-lo, un ja pot conjugar qualsevol verb en qualsevol temps. Això és una simplificació enorme comparada amb les llengües nacionals.

L'ordre flexible de les paraules de l'esperanto permet a parlants de diferents famílies de llengües, usar les estructures que els hi són més familiars i tot i així parlar un esperanto perfectament intel·ligible i gramaticalment correcte. Això també fa de l'esperanto un traductor excel·lent de llengües tan diferents com el xinès, el japonès, el llatí, l’anglès i el francès.


Contingut Anterior Següent