Contingut Anterior Següent

8. Com és que l'esperanto no té <posa aquí la teva paraula o característica favorita>?

Encara que l'esperanto és una llengua planificada, s'ha desenvolupat força més enllà del punt en el qual una persona o grup amb autoritat pot establir la pràctica de la llengua, no obstant pot ser una gran temptació la de "potinejar" amb la llengua. Per exemple, molta gent és crítica amb la presència d'un sufix femení i amb l'absència d'un sufix masculí, i han suggerit sufixos masculins (-ich, -un, -uch, -ab), pronoms neutres (shli, hi, ri), i/o reinterpretacions de paraules. Però no hi ha cap persona ni cap comitè que dicti canvis d'aquest tipus abans que aquests no siguin d'ús general.

Exactament com en qualsevol altra llengua, l'única manera perquè tals novetats aconsegueixin l'acceptació és que siguin utilitzades en correspondència, literatura, i conversa per un nombre creixent de persones. Si vegeu una manca genuïna d'arrels i d'afixos existents de la llengua , podeu proposar una nova invenció i veure si pren cos. Cal advertir que tals neologismes són sovint polèmics i s'enfronten amb crítiques directament proporcionals al grau en el que trenquin amb el Fundamento de Esperanto (el cànon de la llengua) o la seva redundància amb paraules ja existents. Heu d'esperar rebre la mateixa reacció que si proposéssiu una nova paraula o característica per a la vostra pròpia llengua.


Contingut Anterior Següent