Virtuala Esperanto-Biblioteko


Aquestes PF (FAQ) són una
traducció i adaptació de les FAQ de
La Biblioteca Virtual de Esperanto


Esperanto: Preguntes Freqüents

Es poden descarregar aquestes PF com un document rtf (80 kb) o el mateix en format PKZip (20 kb).

Des d'ací s'intenta respondre les preguntes més comunes dels que comencen l'aprenentatge de la llengua esperanto o dels que se n'interessen. Si us plau envieu els suggeriments, correccions i queixes sobre aquestes PF al mantenidor. Plantegeu les qüestions sobre l'esperanto al grup de discussió soc.culture.esperanto o envieu-les a la llista de correu electrònic la llista de KEA, no al mantenidor.


Part I: L'Idioma Esperanto

 • Qué es l'esperanto?
 • Com n'és de fàcil aprendre l' esperanto?
 • D'on ve el vocabulari de l'esperanto?
 • Què caracteritza la gramàtica de l'esperanto i l'ordre de les paraules?
 • Quanta gent parla l'esperanto?
 • Com s'usa l'esperanto un cop s'ha après?
 • On es troben classes, manuals, etc.?
 • Com és que l'esperanto no té una <parla preferida o característica>?
 • Quines objeccions es fan a l'esperanto? Com hi responen els esperanto-parlants?
 • Hi ha esperanto-parlants famosos?
 • Qué cal saber d'altres llengües "artificials" com Loglan, Anat, etc?
 • Qué són PAG, PIV, PMEG, PV, TEJO y UEA?
 • Com es diu "t'estimo" en esperanto?
 • Part II: Esperanto, Ordinadors i Internet

 • Com s'escriuen i es mostren els caràcters especials de l'esperanto?
 • Com es representen aquests caràcters en el Correu electrònic o a Usenet?
 • Quin material d'esperanto hi ha disponible a Internet?
 • Quin material d'esperanto hi ha disponible en altres serveis (no d'Internet) a la xarxa?

 • Aquestes Preguntes Freqüents han estat escrites per Mike Urban ( urban@netcom.com) i han estat actualitzades i s�n mantingudes ara per Yves Bellefeuille (yan@storm.ca).

  Principal contribuïdors: Ken Caviness (caviness@southern.edu ), Alan Gould (agolincs@agolincs.demon.co.uk ), Edmund Grimley-Evans ( edmundo@rano.demon.co.uk), Don Harlow (don@donh.vip.best.com ), Konrad Hinsen ( hinsen@cnrs-orleans.fr), Dmitri Horowitz ( horowitz@xs4all.nl), Arnold Victor ( arvimide@mars.superlink.net), Martin Weichert (martinw@cs.chalmers.se ), i David Wolff (dwolff@world.std.com ).

  Traducció el 30-12-2001 de: http://www.esperanto.net/veb/faq.html actualitzada el 23-6-1999

  HTML 3.2 Checked! Best viewed with ANY browser