Curs d'esperanto. Pedro M. Martín de la Secció Catalana de la Lliga Internacional de Professors Esperantistes (ILEI) és l'autor del curs d'esperanto.


Curs d'esperanto multimedia brasiler per a PC amb versions en una vintena de llengües, entre elles el català. (Per a una versió en Linux pitgeu aquí)


Diccionari essencial esperanto-català
10 000 entrades en esperanto (en format PDF)


Vocabulari esperanto-català
4121 entrades en esperanto (en format text)