LIBROSERVO DE CES MAJO 2003 (en stoko)

 

Indekso

 

Lernolibroj-lingvo

            Vortaroj-terminaroj

            Legolibroj

Originalaj verkoj

Tradukitaj verkoj

Diversaĵoj

 

 

LERNOLIBROJ-LINGVO

Esperanta frazeologio

S. Fiedler. UEA. 185 p. 21 cm. (18 eŭroj)

Kompara analizo de la Esperanta frazeologio en rilato kun frazeologio en etnolingvoj.

Gramatiko de Esperanto

M. Malovec. 135 p. 20 cm. (17 eŭroj)

Konciza sed detala trarigardo didaktika, kun atento al stilistiko kaj demandoj de tradukado.

L’Esperanto (Gramàtica i vocabulari bàsics).

Eldono de Ĝirona Espero. 23 p. 20 cm. (1, 25 eŭroj)

Tre simpla sed moderna instruilo.

Privilegia vojo al lingvoscio

V. Setälä. 128 p. 18 cm. (4, 20 eŭroj)

Rektmetoda kurso, kiu instruas novajn vortojn per simboloj, desegnaĵoj aŭ jam lernitaj vortoj.

Vojaĝo en Esperanto-lando

B. Kolker. 279 p. 21 cm. (18 eŭroj)

Abunde ilustrita, kun dukolora preso tra la tuta libro, perfektiga kurso de Esperanto. Kaj gvidlibro pri la Esperanta kulturo.

 

VORTAROJ-TERMINAROJ

PIV (Plena Ilustrita Vortaro) nova versio.

SAT. 1265 p. 24, 5 cm. (70 eŭroj)

PIV (Plena Ilustrita vortaro kun suplemento) OFERTO     

SAT. 1303 p. 20, 5 cm. (40 eŭroj)

Diccionari essencial Esperanto-Català

H. Alòs/J. Carbonell. 165 p. 21 cm. (9 eŭroj)

Vortaro kun iom pli ol 10. 000 kapvortoj, la plej kompleta ĝisnuna vortaro en la kataluna lingvo.

Diccionario de bolsillo Lexicon Sopena

J. Paluzie-Borrell. 383 p. 13, 5 cm. (6 eŭroj). La sola vortaro en la hispana nun ekzistanta. Ĝi estas ambaŭdirekta kun 25000 kapvortoj kaj 45000 signifoj.

Diccionari de Mila Mots

J. Taupiac. -495 p. 21, 5 cm. (23 eŭroj)

Los mila mots occitans mai importants ambe la traduccion en catalan e esperanto.

Aviada Terminaro

G. R. Ledon. 286 p. 21 cm. (17 eŭroj)

Aeronaŭtika vortaro angla-Esperanta. Ilust. 1000 terminoj, 4000 esprimoj en 13 laŭtemaj ĉapitroj; baza aviada frazeologio.

Sindikata terminaro

Diversaj aŭtoroj. -44 p. 21 cm. (3, 60 eŭroj)

Ĝi enhavas 415 terminojn kun traduko al la germana, angla, franca kaj Esperanto.

Esperantaj Sinonimoj

J. Ojalo. -96 p. 21 cm. (6, 6 euroj)

Kun 5500 vortoj ĝi helpas variigi vian stilon kaj fari ĝin pli agrablan. Ĝi estas tre taŭga fonto por ĉiu, kiu deziras pliriĉigi sian vortostokon.

Baza Esperanta Radikaro

W. Pilger. -160 p. 18 cm. (6, 85 eŭroj)

Bonega unua vortaro por studanto de Esperanto, kvazaŭ miniatura PIV, per kies uzado oni lernas ne nur vortojn sed ankaŭ ekpensas en Esperanto. Pli ol 2700 radikoj klarigitaj per oftaj kaj kutimaj vortoj, kaj kun indiko pri iliaj ofteco kaj utileco.

Hejma Vortaro

J. Lindstedt. -63 p. 21 cm. (7, 50 eŭroj)

Vortareto de hejmaĵoj en Esperanto, kiun sekvas traduko en dek tri lingvoj: angla, finna, franca, germana, hebrea, hispana, hungara, itala, japana, nederlanda, portugala, rusa kaj sveda.

 

LEGOLIBROJ

Dankon, amiko!

C. Piron-36 p. -20 cm. (4, 20 eŭroj)

Romano en facila Esperanto, rekomendinda por tiuj kiuj finis elementan kurson.

Hieraŭ Hodiaŭ Morgaŭ

B. Golden. -96 p. -21 cm. (6 eŭroj)

Dek du rakontoj tre interesaj kaj atentokaptaj per klara kaj rekomendinda lingvaĵo.

La Sentimulo

J. F. Cooper/R. Imbert. -72 p. 20 cm. (6 eŭroj)

Legolibro en facila Esperanto, rekomendinda por komencantoj.

Nova esperanta krestomatio

Redaktis W. Auld. -209 p. -21 cm. (24 eŭroj)

Vasta panoramo de tekstoj el la tuta historio de Esperanto inkluzive de rakontoj, elstaraj tradukoj, sciencaj kaj prilingvaj eseoj, poemoj pri Esperanto kaj poezia antologio el 73 lingvoj.

Lito apud la fenestro

B. Salt. -108 p. -21 cm. (4, 50 eŭroj)

Simplaj rakontoj, teatraĵetoj kaj poemoj de kanada instruistino. Kun kelkaj tradukoj.

 

ORIGINALAJ VERKOJ

Eseoj memore al Ivo Lapenna

Red. C. Minnaja. -417 p. -25 cm. Kun kompaktdisko . (35 eŭroj)

Fascina mozaiko de personaj rememoroj, 47 kontribuaĵoj de 29 aŭtoroj pri la arkitekto kaj konstruisto de la moderna UEA. Multaj fotoj kaj kompaktdisko kun 3 festparoladoj de I. Lapenna.

Kiam floras la timianoj!

S. Gumà, -100 p. -20 cm. (6 eŭroj)

Eldonita de KEA okaze de la centjariĝo de la aŭtoro. 19 mallongaj kaj tre interesaj rakontoj kaj 2 poemoj.

Poemo de Utnoa

A. Montagut. -225 p. -24 cm. (18 eŭroj)

“La unua vere atentinda fantascienca epopeo en la mondo kaj unu el la tre malmultaj modernaj epopeoj” (W. Auld)

Pluralogo

V. Devi. -79 p. -21 cm. (7, 25 eŭroj)

Poeziaj miniaturoj. La unua esperantlingva volumo de poetino-pentristino naskita en Goa (Bharato), verkinta portugale, hispane kaj katalune.

Maskerado ĉirkaŭ la morto

T. Soros. -318 p. -21 cm. (21 eŭroj)

Kiel la fondinto de Literatura Mondo travivis kun sia familio la Holokaŭston kaj la sieĝon de Budapeŝto en 1944-45

Studoj pri interlingvistiko

Red. S. Fiedler/L. Haitao. -736 p. 21 cm. (27 eŭroj)

Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke. Studoj de 43 aŭtoroj el plej diversaj kampoj de interlingvistiko. Kun resumoj en la angla kaj germana/Esperanto.

Promeso en obskuro

M. de Seabra. -110 p. -23 cm. (10, 80 eŭroj).

Originala novelo en Esperanto. Historioj pri amo aĉetebla kaj ties implikoj sociaj kaj ekonomiaj.

Fajron sentas mi interne

U. Matthias. -97 p. -20, 5 cm. (9 eŭroj)

Romano pri junulo kiu serĉas homajn kontaktojn kaj vivcelon, interalie per Esperanto.

La Floroj de l’krepusko

S. Elgo. -168 p. -20 cm. (10, 80 eŭroj)

La tria krimromano de la aŭtoro: inspektoro Kramen enketas pri junaj teroristoj.

La kisa malsano

S, J, Bako kaj C. Piron. -119 p. 23 cm. (12 eŭroj)

Dua eldono de romaneto de Piron plus noveloj de hungara verkisto.

Ibere Libere

G. Neves/G. Kamaĉo/L. Dek/M. Fernández. -136 p. -23 cm. (15 eŭroj)

Komuna poezia debatvolumo de kvar junaj aŭtoroj el la “ibera skolo”.

Antoni Grabowski eminenta Esperanto-aganto

Zofia Banet-Fornalowa. -140 p. 21 cm. (12 eŭroj)

La unua serioza provo prezenti la vivon kaj verkon de la fama pioniro.

Havenoj

Mauro Nervi. 72 p. 20 cm. bindita. (6, 90 eŭroj)

23 jarojn post La turoj de l’ĉefurbo, la dua volumo de unu el la plej grandaj Esperanto-poetoj nunaj. Kun antaŭparolo de Miguel Fernández.

 

TRADUKITAJ VERKOJ

Zamenhof, autor de l’Esperanto

M. Boulton/trad. J. Carbonell. -237 p. -21, 5 cm. (7, 20 eŭroj)

Katalunlingva versio de la ĝisnuna plej bona biografio de Zamenhof, kun historia resumo pri la kataluna movado de N. Fluvià.

Amkantoj (Cants d’amor)

A. March/trad. A. Montagut. -147 p. -24 cm. (7, 20 eŭroj)

Dulingva: Esperanta-kataluna de 60 poemoj (duono de la verkaro) de ĉefa poeto kataluna.

Asteriks ĉe la Olimpiaj Ludoj

Trad. J. F. Cousineau/P. Lagrange. 48 p. 29 cm. (8, 50 eŭroj)

La neobeigeblaj gaŭloj montras siajn sportajn kapablojn.

Diskutlibro pri malpli uzataj lingvoj

J. Bañeres/M. Strubell. trad. E. Grimley Evans. UEA. 59 p. 22 cm. (7 eŭroj)

Kolekto de demandoj kaj respondoj pri la malpli uzataj lingvoj de Eŭropo. Ilustrita. Trikolore presita.

Ebono (Raportoj el Afriko)

R. Kapuŝcinski. -trad. T. Chmielik. -329 p. 21 cm. Bindita (20 eŭroj)

Afriko en sia tuta komplekseco, spertita kaj rakontita de unu el la tutmonde plej bonaj ĵurnalistoj.

Higieno de l’ murdisto

A. Nothomb. trad. A, Le Quint kaj J. Le Puil . Eld. Kleks. 151 p. 20 cm. Bindita. (9 eŭroj)

Juna ĵurnalistino malkovras sekretojn intervjuante mizantropan Nobel-premiiton literaturan.

Kiel ĉiuj katetoj

A. Usakiewicz. trad. W. Usakiewicz. -64 p. 25 cm. Bindita (12 eŭroj)

Ok rakontoj pri urseto kaj aliaj bestoj, kiuj kondutas simile al infanoj.

La Gesta d’Utnoa

A. Montagut. -215 p. -22 cm. (8 eŭroj)

Versió catalana adaptada en prosa pel mateix autor de l’original en Esperanto “Poemo de Utnoa”.

Maigret hezitas

G. Simenon. -trad. D. Luez. -128 p. -20 cm. (7, 20 eŭroj)

Malvivaj animoj

N. Gogol/trad. V. Vyĉegĵanin. - 223 p. -21 cm. (18 eŭroj)

Klasikaĵo de la rusa literaturo. Kial Ĉiĉikov, novveninto al urbeto, volas aĉeti animojn de mortintaj servutuloj?

La Nigra Insulo

Hergé/ trad. Jopetro Danvy. - 62 p. 30 cm. (9, 35 eŭroj)

Misteraj okazaĵoj venigas la aventureman ĵurnaliston Tincĵo al sinistra skota insulo.

Ili vivis sur la tero

M. kaj B. Robineau. -243 p. 24 cm. (18 eŭroj)

Ok jaroj da migrado ĉirkaŭ nia planedo. Ili lernis Esperanton en Bulgario kaj instruis ĝin en Ĉinio. Jene resumas la aŭtoroj: “Vojaĝado estas alia maniero ekzisti kaj ami”.

La libro de la mirindaĵoj

Marko Polo. Esperantigis D. Moirand. 445 p. 21 cm. (30 eŭroj)

Ĝia Esperanto-versio, en verva traduko kaj klera prizorgo, trovis naturan lokon en la serio Oriento-Okcidento.

Kiam bestoj parolis

Div. afrikaj aŭtoroj. Red. K. Halo kaj A. Löwenstein. Fondaĵo Afriko. 23 p. 30 cm. (3 eŭroj)

23 popolrakontoj el 8 landoj.

 

DIVERSA¬OJ

El moviment Esperantista a Mallorca.

X. Margais. -371 p. 24 cm. (24 eŭroj)

Es tracta d’un extens resum de la tesi doctoral de l’autor, presentat el 2001 i que va ser jutjat amb la més alta qualificació.

Pasporta Servo 2002

La libro de gastigantoj de TEJO. 207 p. 16 cm. (12, 60 eŭroj)

Kun 1231 adresoj en 83 landoj.

T-Ĉemizo Sekojo

En unika grandeco XL. (9 eŭroj) Ĉeroka esperantisto N. I. Sekojo estas kondamnita al morto! Per aĉeto de la ĉemizoj ni kunlaboros al lia defendo.

 

 

 

Sendo: Krom la valoro de la mendo, ni enspezas la minimuman afrankon.

 

Pago: Ni povas enspezi trabanke se la mendinto informas nin pri sia bank-konto.

Male, ni sendos la mendon remburse.