Kataluna Esperanto Asocio
Statuto de KEA


Bonvenon al Kataluna Esperanto-Asocio!
La kataluna esperantistaro fierinde apartenas al la plej malnovaj naciaj Esperanto-movadoj 


Socipolitika fono
La kataluna esperantistaro fierinde apartenas al la plej malnovaj naciaj Esperanto-movadoj. Ĝi lanĉis en 1909 la unuajn internaciajn beletrajn konkursojn


Kronologio  
1898: Aperas la unua propaganda artikolo subskribita de kataluno: la eks-prezidento de la 1a Hispana Respubliko, Francesc Pi i Margall.


Kataluna Esperanto-Asocio hodiaŭ
KEA estas mezgranda asocio: ĝi nuntempe havas ĉirkaŭ 300 individuajn membrojn kaj 25 kolektivajn (kiuj kune reprezentas ĉ. 200 kromajn Esperantistojn).


KEA inter memstareco kaj activa regiona kunlaboro
Nia asocio klopodas por krei kiel eble plej bonajn kaj fruktodonajn rilatojn kun la najbaraj Esperanto-asocioj.Katalunaj Esperanto-Kongresoj


Internaciaj Floraj Ludoj. La internaciaj floraj ludoj fontas el mezepoka okcitana tradicio. Jam en 1393 tiu beletra festo estis importita en Katalunion...