Aktiva regiona kunlaboro

Nia asocio klopodas por krei kiel eble plej bonajn kaj fruktodonajn rilatojn kun la najbaraj Esperanto-asocioj.

Plej elstarinda estas la kunlaboro kun niaj nordaj najbaroj: la federacioj de Languedoc-Roussillon kaj Midi-Pyrénées kaj la Esperanto-Kultur-Centro kaj Eurokka en Tuluzo. Komune estas organizataj la Interpireneaj Kongresoj, iom laŭ la modelo de la alp-adriaj aranĝoj. Ankaŭ la Esperanto-grupoj en Girona (Katalunio) kaj Albi (Francio) fratiĝis.

Okcidente ekzistas jam tradiciaj kontaktoj kun la t.n. Ibera Skolo (la hispanoj Miguel Fernández, Miguel Gutiérrez, Georgo Kamaĉo, Antonio Valén, Alberto Franco kaj Ricardo Albert, kaj la portugaloj Gonçalo Neves kaj António Martins). Jam almenaŭ dek jarojn en niaj ĉefaj aranĝoj ni kun ĝojo gastigas plurajn el ili. Tiukadre, ekzistas aktiva komuna agado: serĉado de eldonisto en Barcelono por nova hispanlingva inform-libro (El esperanto: guía de información práctica ), reviziado de la granda hispana-esperanta vortaro de Fernando de Diego, flua interŝanĝo de verkaĵoj kaj eĉ komunaj projektoj (traduko de la kataluna mejloŝtona poemaro La taŭro-felo de Salvador Espriu kaj antologio de la Esperantaj recenzoj).

Tamen, je oficiala interasocia nivelo, la rilatoj kun Hispana Esperanto-Federacio (HEF) estas nek bonaj, nek malbonaj: ili apenaŭ ekzistas. Malsamaj lingvoj malfaciligas komunan eldon-agadon, absolute diversa socilingva situacio malhelpas komunajn inform-projektojn. Malhelpas egal-nivelan kunlaboron inter HEF kaj KEA la statuto de HEF, kiu ne permesas al ĝia estraro agnoski aliajn organizaĵojn sur la ŝtato-teritorio. Por glatigi tiun tiklan flankon jam okazis kontaktoj en diversaj okazoj kaj kun malsamaj estraroj, sed senrezultaj.

Sude, iama iniciato subteni esperantistojn en Alĝerio stagnis kaj forvelkis.