ANDREU NIN, PERDITA PIONIRO
Por multaj esperanto estas preskaŭ infana malsano: iam ili infektiĝas sed post mallonga suferado ...


Delfí Dalmau: Katalunismo, liberanismo kaj esperantismo
Mia nuna favorado al esperantismo ŝuldiĝas al sinjoro Delfí Dalmau, ... kiu ĉefrole gvidis mian magistriĝan tezon legitan en 1993 en la Universitato de Barcelono ...


Intervjuo al Lluís Hernández Yzal
Pro miaj klopodoj por reaktivigi la Fondaĵon Vanbiervliet de la Urba Biblioteko de Kortrijk ... s-ro Lluís Hernández Yzal, invitis min por surloke esplori ...


La lecionoj de “La danĝera lingvo”: esperantismo, politiko kaj “neŭtraleco” La elstara verko de Ulrich Lins La danĝera lingvo invitas nin al pripensado koncerne la rilatojn inter la esperanto‑movado kaj la politikaj instancoj ...
........................