^
30a KATALUNA KAJ 3a TRANSPIRENEA

KONGRESO DE ESPERANTO

12-13-14 OKTOBRO 2001

GIRONA

GXIRONO

En Gxirono oni povas revidi 2000-jaran historion, tra la restajxoj de la romia fortikajxo, tra la mezepoko, per tre bone reprezentita romaniko, kaj la gotika stilo, de kiu tre signifoplenaj konstruajxoj trovigxas en la urbo, gxis la baroko kaj la modernismaj domoj.

Krom la restajxoj de la Turo Gironella kie oni sxajne ekstarigis la urbon, aux de la megalitaj blokoj de la remparaj fundamentoj, la grupo de romanikaj konstruajxoj de Sankta Nikolao (11a - 12a jc) kaj Sankta Petro de Galligans (12a jc) estas la plej antikva arkitektura ensemblo. De la Arkeologia Promenejo oni povas rigardadi panoramon de la rivero Ter, Montjuic, la valo de Sankta Danielo kaj la montoj Gavarres oriente de la urbo.Cxirkauxante la remparon, oni eniras tra la Portalo de Sankta Kristoforo en la malantauxon de la katedralo.
La katedralo havas barokan fasadon (17a jc) kaj interne unusolan gotikan navon preskaux 23 metrojn largxan, unikan en la mondo laux sia stilo (15a jc).
 

La placo de la Apostoloj cxe la sxuda fasado estas el sunumitaj sxtonoj.La sxtuparo reliefigas la majestan okcidentan fasadon kaj ebligas uzi la katedralan placon kelkajn somerajn vesperojn kaj noktojn kiel scenejon de spektakloj kaj la sxtuparon kiel amfiteatron. La Domo Pastors -nuna Justicpalaco- la Pia Almoina, la Portalo de Sobreportes kaj la proksima pregxejo de Sankta Felikso gotika (14a jc) kun sonorilturo kaj baroka fasado (17a jc) donas al tiu kvartalo monumentan aspekton kaj la kalksxtono, severecon.

Tra la stratoj Força, Bellmirall kaj la sxtuparoj de la Virgulino de la Pera, oni eniras en la judan mezepokan kvartalon (11a -15a jc). Kvar jarcentoj da juda komunumo lasis spurojn en la kulturo, en la ekonomio, moroj kaj urba strukturo. Floranta kabalisma klerularo lumis de cxi tie sur la judajn. euxropajn komunumojn.
 
 


 
 

PROVIZORA PROGRAMO

Vendredon 12.10.01 

11:00 Malfermo de la kongresejo kaj disdono de dokumentoj. 
12:00 Solena oficiala inauxguro en la Kongresejo kun la auxtoritatuloj. 
14:00 Tagmangxo 
16:00 Kongrestema prelego 
18:00 Kongrestema prelego 
20:00 Vespermangxo 
21:30 Arta Vespero 

Sabaton 13.10.01

10:00 Malfermo de la kongresejo 
11:00 Fakaj kunvenoj kaj Interfederacia kunveno 12:00 Kongrestema prelego 
14:00 Tagmangxo 
16:00 Kongrestema prelego 
18:00 Kongrestema prelego 
19:30 Konkluda debato 
21:00 Vespermangxo 
22:00 Arta Vespero 

Dimancxon 14.10.01

11:00 Literatura Mateno
12:00 Verdikto 1a Premio Delfi Dalmau 
13:00 Legado kaj aprobo kongresa rezolucio 
14:00 Adiauxa bankedo 

Kongresejo:

Centre Cultural La Mercè.
Pujada de la Mercè,12

Kongrestemo: Migrado kaj lingvoj

Libroservo: funkcios la tutan Kongreson 
 


 


KOTIZTABELO

 

KATEGORIO
periodo 1
periodo 2
poste
tage

gxis 31.07
gxis 30.09p-toj
euroj
p-toj
euroj
p-toj
euroj
p-toj
euroj
A. Kongresano membro de KEA de ties aligxintaj Grupoj kaj de Transpireneaj Federacioj
4.000
24,04
4.500
27,05
5.000
30,05
1.500
9,02
B. Familianoj A
2.000
12,02
2.500
15,03
3.000
18,03
800
4,81
C. Gejunuloj membroj de KEJ
2.000
12,02
2.500
15,03
3.000
18,03
800
4,81
D. Kongresano ne membro de la Asocioj sub A
5.000
30,05
5.500
33,06
6.000
36,06
1.800
10,82
E. Familianoj D
2.500
15,03
3.000
18,03
3.500
21,04
1.000
6,01
F. Infanoj gxis 12 jaroj kaj eksterlandanoj
senpage

 

Elsxutu la aligxilon
Rilate kotizojn, la valida aligxdato estas tiu de la posxtstampo. La aligxilo validas nur kiam la kotizo estas enspezata, La kotizo ne estas repagebla okaze de ne partopreno.
Membroj de la Transpireneaj Federacioj rajtas pagi surloke cxe la alveno.

 

 
Tranoktado
p-toj
euroj
Hoteloj


Hotelo Carlemany (kvarstela ) 
Pl. Miquel Santaló,l -tel.972--211212 
carlemany@gm.es
Dulita cxambro kun banejo
16.000
96,16

Hotelo Europa (dustela) 
Juli Garreta,21 -tel.972-202750 
Dulita cxambro kun banejo
8.025
48,23

Hotelo Condal (unustela) 
Joan Maragall, 10 
Dulita cxambro kun banejo
6.400
38,46

Pensiono Margarit (unustela) 
Ultònia,l -tel.972-201066- 
Dulita cxambro kun banejo
4.200
25,24

Junulara Restadejo
   

(kompleta pensiono) tranoktado, matenmangxo, tagmangxo kaj vespermangxo
3.200
19,23

 
(La kongresanoj mendos mem la tranoktadon en la hoteloj, sed rekte al KEA se temas pri la junulara restadejo. Nia asocio ankaux peros la tranoktadon de la nekatalunoj kaj en hoteloj kaj en la restadejo) 

Bankedo.
Okazos en la restoracio BAU (cxe la sidejo de la Arkitektura Korporacio, apud la katedralo) laux jena menuo: Escalivada amb anxoves de I'Escala (Rostitaj vegetajxaj bendoj kun ancxovoj el l'Escala); Entrecot amb guarnició (Garnita interripajo) Bescuit amb xocolata calenta (Glaciajxo kun varma cxokolado), pano, vino, akvo kaj kafo (prezo 3.000 ptoj / 18,03 euroj). 

Mangxoj.
Okazos en la sama restoracio po 1.200 p-toj / 7,21 euroj . 
Kunlaboras:
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Organizas:
KATALUNA ESPERANTO-ASOCIO

Apartat 290 - 08200 SABADELL

Bv. mesagxi al Kataluna Esperanto-Asocio mail


ttt-instalinto: joan.inglada@eresmas.net