30a KATALUNA KAJ 3a TRANSPIRENEA KONGRESO DE ESPERANTO - 12-13-14 OKTOBRO 2001 - GIRONA

Tradiciaj dancoj
Gvidanto: Ramon Cardona