30a KATALUNA KAJ 3a TRANSPIRENEA KONGRESO DE ESPERANTO - 12-13-14 OKTOBRO 2001 - GIRONA

Georgo Handzlik
La bardo sen barbo
Pollando