^
30a KATALUNA KAJ 3a TRANSPIRENEA KONGRESO DE ESPERANTO - 12-13-14 OKTOBRO 2001 - GIRONA
 

La aktoj
Servoj
Georgo Handzlik
Flavie Audivert
La rekta metodo
Tradiciaj dancoj
Vizito al la urbo
Tagmangxoj
Karetaj
Diversajxoj

Vilanova Esperanto Grupo - KEA- grupa membro