30a KATALUNA KAJ 3a TRANSPIRENEA KONGRESO DE ESPERANTO - 12-13-14 OKTOBRO 2001 - GIRONA

La rekta metodo
E-Kulturcentro - Tuluzo
Direktoro: Arno Lagrange


Roloj 

Ewgeno, la "tradukisto"
Betty Hogson, angla junulino 
Juliano Cikandelo, bervala junulo, fiancxo de Betty 
S-ro Hogson, patro de Betty, anglo (jes mi scias) 
La kasistino de la hotelo "Kolonjo" 
Karlino Servistino 
La policinspektoro

Rolantoj 

Bernard Martinez 
Catherine Martinez 
Arno Lagrange 
Rikardo Cash 
Kristina Vidotto 
Mikela Catlla 
Caroline Haïoun