Torna a l'index
  Hi havia hagut... polzades, pams, peus, iardes, canes, vares, destres, llegües, milles, etc.
  en el segle 19    UNA MESURA DE CAP PAÍS... EL METRE
Hi havia... corones, escuts, florins, francs, lires, lliures, marcs, pessetes, etc.
  en el segle 20    UNA MONEDA DE CAP PAÍS... L'EURO
Hi ha... turc, suec, romanx, occità, noruec, italià, holandès, gaèlic, galès,
galaico-portuguès, francès, flamenc, finès, euskera, espanyol, escocès,
danès, català, bretó, anglès, alemany, etc
                                                 en el segle 21    UNA LLENGUA DE CAP PAÍS ???        a veure...