Curs experimental d’esperanto

Es tracta d’un curs ambiciós que cerca oferir la possibilitat d’estudiar esperanto a tots el nivells – d’introducció, intermig i avançat – des de casa i també presencialment, sense estar limitats per l’esquema dels cursos acadèmics tradicionals.

A la cua d’aquesta presentació hi trobareu la informació detallada per inscriure’s al curs.

– Per quina raó hem buscat fins trobar-la la idea d’un curs tal com explicarem?

En primer lloc, hem constatat que ens arriben peticions per aprendre esperanto des de punts separats geogràficament, cosa que fa difícil l’organització de cursos presencials.

Més endavant explicarem de quina manera pensem treure profit de trobades presencials.

Un altre factor que hem tingut en compte és que les peticions de cursos d’esperanto poden presentar-se en qualsevol moment de l’any, cosa que fa poc apropiat el calendari tradicional dels cursos acadèmics.

– Quins recursos no disponibles anteriorment serviran per al curs que proposem?

Bàsicament dos tipus de recursos.

Un d’ells són les reunions per videoconferència. Degut al confinament obligat per la pandèmia, vam començar a fer reunions per aquest sistema de la junta directiva de l’Associació Catalana d’Esperanto i, per sorpresa nostra, el resultat fou, és, molt positiu.

L’altre recurs consisteix en l’aprofitament de la possibilitat de guardar i editar documents compartits en línia.

– Quins avantatges ofereixen aquests nous recursos?

Diversos avantatges, en especial dos.

Al poder participar al curs des de casa, s’eliminen els temps de desplaçament [estalvi de temps] i es fa més fàcil trobar el moment apropiat en l’horari de cadascú.

Trobar una aula per poder celebrar el curs presencial sol ser una cosa difícil, especialment a la ciutat de Barcelona. Al fer les classes per videoconferència, el tema de l’aula queda superat de manera absoluta.

Hi ha més avantatges de caire didàctic, que els comentarem amb els inscrits al curs.

– Què passa amb les classes presencials?

La proposta és la de fer trobades menys freqüents, potser mensuals, que vagin viatjant pel territori.

Si la trobada es programa a la població X, caldrà la col·laboració d’un alumne de X per tal de poder disposar d’espai en una cafeteria, en un centre cívic, etc. Aquestes trobades podrien tenir una durada de 1,5 o 2 hores i tenir lloc durant un cap de setmana. Al tractar-se de trobades de freqüència relativament baixa, seria assumible per tothom l’esforç de desplaçar-se fins la població X.

– El curs m’interessa, però necessito més informació i tinc alguns dubtes

>> Fins quan tinc temps per inscriure’m?
Fins el dimarts 30 de novembre, però preveiem la possibilitat de noves incorporacions passada aquesta data. Només cal escriure a l’adreça que indiquem explicant el cas.

>> Com ho faig per inscriure’m?
Escrivint a esperanto.per.tothom@esperanto.cat

>> A quin nivell m’haig d’apuntar?
La didàctica del curs està pensada de manera flexible. Explica com veus el teu nivell i farem els grups d’acord amb les inscripcions rebudes.

>> Quin material fa falta?
* Un compte de Google.
* Un ordinador amb càmera de vídeo, micròfon i altaveus/auriculars.

>> Quin és el preu del curs
És un curs car. Cada participant haurà d’obligar-se a estudiar per aprendre i progresar. No s’admeten pagaments dineraris.

>> Només sento curiositat
No hi fa res. Escriu-nos igualment i respondrem als teus dubtes o preguntes.