Junta directiva de KEJ

Després de l’Assemblea de KEJ, celebrada el 6 d’octubre de 2022, la Junta Directiva de KEJ queda formada per les persones següents:

President

Òscar Hernández

Vicepresident

Joan Visa

Secretari General

Isaac Giménez

Tresorer

Jordi Calafí

Vocal

Jaime Tapia

Vocal

Lucía M. Fernández