Karaj gekongresanoj, la 38a Kataluna Kongreso de Esperanto adiaŭas vin per jena demando:


Anonima teksto je la fino de la paĝo.
elkatalunigis: Joan Inglada
Muziko de la sferoj, registrita de NASA

Ideo inspirita de la verkoj de: David Galadí-Enríquez, Kial ne ekzistas verdaj steloj? (2000) kaj Miguel Gutiérrez Adúriz, Ne ekzistas verdaj steloj (2012)Por tiuj kiuj ne rimarkis ŝian ĉeeston, jen ageranino kiu vizitis nin dumkongrese:


Danke al Miguel Gutiérrez Adúriz (Liven Dek) vi povas spekti videojn de kelkaj programeroj de nia kongreso. Jen la ligiloj:

38a Kataluna Kongreso de Esperanto

SAT en la 38a Kataluna Kongreso de Esperanto

Aliaj interesaj ligiloj:

Tagoj kaj ruinoj (Jaume Grau Casas) - la enkonduko de la tradukisto, Miguel Fernández

Jen fotoj de la 38a Kataluna Kongreso de Esperanto

Ricard Buxó Ramon

Mon Cardona

Nia kara amiko Flo, responsulo de la diskoservo, sendis jenan kongresan fotoligilon.

Jen interesa kaj ĉarma video pri la 38a Kataluna Esperanto-Kongreso, kiun mi trovis hazarde en interreto.

Vidu la guglan tradukon de la afiŝo de la minuto 6:58 de la video.