16/04/2014

Preguntem als partits polítics en matèria de drets lingüístics

L’Associació Catalana d’Esperanto (Esperanto*CAT) ha fet un qüestionari que ha presentat a les diferents formacions polítiques catalanes que participen a les eleccions al Parlament europeu del proper 25 de maig, tot demanant que ho contrastin amb el seu programa electoral.

1. Quin estatus considereu que han de tenir la llengua catalana i l’occitana a les institucions europees?

2. Considereu just l’actual règim d’utilització de les llengües en el funcionament intern de les institucions europees i en la seva relació amb els ciutadans europeus?

3. Quines mesures considereu que cal prendre per tal de fer efectius els principis d’igualtat, no discriminació i justícia en l’àmbit lingüístic a les institucions de la UE?

4. Considereu que la llengua internacional esperanto pot ser presa en consideració com a eina per garantir una comunicació efectiva en una situació d’igualtat per a tots ciutadans de la UE independentment de quina sigui llur llengua materna?

5. Quines vies imagineu perquè la Unió Europea actuï sobre les polítiques educatives dels estats membres per tal de facilitar la comunicació entre els ciutadans europeus, fomentant alhora la diversitat lingüística? o sou partidaris de promoure l’ensenyament exclusiu de l’anglès?

Esperanto*CAT treballa per donar a conèixer els problemes de desigualtat lingüística i l’esperanto a casa nostra, i facilitar l’aprenentatge i la pràctica de la llengua internacional.

Compartir

Arxiu de notícies