Formulari d’inscripció

L’Associació Catalana d’Esperanto està inscrita al Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana, per la qual cosa les quantitats donades donen dret als residents al territori de la Generalitat de Catalunya a una deducció del 15%, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica de l’I.R.P.F., Llei 21/2001, de 28 de desembre.