Preguntes freqüents

Per què cal una llengua internacional?

Per facilitar l’entesa mundial. Aquesta funció, actualment, la fa l’anglès però, a banda de ser una llengua imposada, no és equitativa perquè els anglòfons nadius ja no els cal una segona llengua. D’altra banda, els parlants nadius d’anglès sempre el dominaran millor i estaran en millors condicions a l’hora de comunicar-se. De fet l’esperanto és la llengua planificada més parlada fins avui.

És una llengua fàcil?

Podríem dir que és més fàcil d’aprendre que la majoria de llengües però no hem d’oblidar que que una llengua és una cosa complexa. Allò que facilita l’aprenentatge de l’esperanto és que té unes regles molt clares i fixes que son molt regulars. Una de les un dels aspectes que més dificulten aprendre una llengua son les irregularitats i les excepcions.

L’esperanto encara està viu?

No sols està viu sinó que gaudeix de bona salut. Al principi es va estendre molt ràpidament, sobretot (però no només) en entorns obrers i anarquistes abans de la guerra incivil. Després va patir una certa davallada després de la guerra però ara, amb les eines que dona internet, està gaudint d’una revifada. Internet, a banda de facilitar les comunicacions internacionals  instantànies, facilita l’aprenentatge en xarxa.

Quants esperantistes hi ha al món?

Hi ha qui diu: “Més dels què et penses i menys dels que voldríem”.
És tan difícil saber-ho com calcular quantes persones hi ha al món que toquen la guitarra.
Segons algunes estimacions pot anar de 100.000 a 1.000.000 de parlants.

Qui va crear l’esperanto?

Va ser en L. L. Zamenhof. Ell era oftalmòleg de professió, va néixer el 15 de desembre de 1859 a Polònia durant la dominació russa en una família de cultura jueva. La seva llengua nativa era el rus, però també parlava ídix, polonès, i alemany amb fluïdesa. Més tard va aprendre francès, llatí, grec, hebreu i anglès i també s’interessà per l’italià, el castellà i el lituà, entre d’altres.

Està fet per a substituir totes les llengües?

No. El lema és cadascú la seva llengua i l’esperanto per a tots. Això facilita la igualtat lingüística per a tothom.

És una llengua artificial?

Si les llengües estan creades pels homes podem dir que totes les llengües son artificials.
El que sí podem afirmar que és una llengua planificada ja que no ha sorgit espontàniament de cap societat. De fet, de llengües planificades, n’hi ha moltíssimes. El mateix Klingon ho és i les llengües Èlfiques…

Es pot fer ciència en esperanto?

Per descomptat. Hi ha diversos llibres científics i de diverses àrees temàtiques: matemàtiques, química, astronomia, …

Per què no ha tingut èxit?

No ha tingut l’èxit en el que tu penses.

L’esperanto és una llengua que ha demostrat que serveix per a la finalitat per a la que va ser pensada. Cada vegada està, de fet, més divulgada i va superant amb escreix, les oposicions viscerals o interessades amb les que es troba.

Es pot dir tot en esperanto?

És una llengua completa com qualsevol altra, amb la seva gramàtica que la regula, els diccionaris, els neologismes, i, fins i tot argots.

És una barreja de llengües?

Sí i no. De fet és una llengua creada a partir de diverses llengües europees, agafant el que Zamenhof va trobar més adient i regularitzant-ho.

Es pot fer poesia en esperanto?

Per descomptat. Hi ha poesies molt bones en esperanto i bons poetes. El primer poema publicat va ser, ja, en el primer llibre que va fer Zamenhof com un dels exemples.

Hi ha parlants nadius?

N’hi ha uns quants. Com que l’esperanto facilita les relacions internacionals es creen parelles de nacionalitats diferents que s’han conegut parlant esperanto. L’esperanto serà la llengua familiar i la que aprendran els fills. Normalment, juntament amb la de la mare i la del pare. També hi ha alguns casos que algun dels progenitors (o tots dos) han decidit voluntàriament d’usar l’esperanto com a llengua familiar per dotar als seus fills d’aquesta llengua.

Per a què serveix l’esperanto? És útil?

Pot servir per a moltes coses. D’entrada et facilita les relacions internacionals. Això comporta noves amistats, descobrir altres cultures, noves maneres de veure el món. Diuen que si vols fer diners has d’aprendre anglès però si vols fer amistats aprèn esperanto.

En alguns casos, també s’utilitza per relacions comercials internacionals o com a llengua pont en traduccions.

Hi ha paraulotes en esperanto?

Per descomptat. Hi podem trobar de tot, fins i tot hi ha literatura eròtica.

També és fàcil d’aprendre per un japonès o per un paquistanès?

El fet de ser una llengua molt regular també facilita l’aprenentatge als parlants de llengües orientals o africanes.

És una llengua sense cultura?

De cap manera. L’esperanto disfruta d’una cultura pròpia molt rica. A banda de la publicació de molts llibres, tant escrits originalment en esperanto com a traduccions d’altres llengües, també hi ha diverses revistes, grups de música de diversos estils amb els seus enregistraments, conferències, congressos, trobades, etc. Actualment és molt present en les xarxes socials.

Com s’aprèn?

A banda dels cursos presencials, hi ha llibres i enregistraments per l’autoaprenentatge. També l’aprenentatge per internet està molt estès.

Es pot resar en esperanto?

De fet, una de les primeres traduccions que va fer Zamenhof i que va afegir com a exemple per al seu primer llibre (1887) va ser l’oració cristiana “Pare nostre” (“Patro nia”). Entre altres coses també hi ha traduïda la missa catòlica que es fa en algunes de les trobades internacionals.