Junta directiva

Després de l’Assemblea General celebrada el passat 25 de març de 2023, la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Esperanto queda formada per les persones següents:

President

Òscar Puig i Cánovas

Vicepresidenta

Sandra Vives i Gómez

Secretària

Maria Sánchez i Montes

Tresorera

Clara Casanovas i Volta

Vocal

Ramon Cardona i Farrés

Vocal

Jordi Calafí i Franquesa

Vocal

Joan-Ferriol Macip i Bonet

Vocal

Sebastià Ribes i Garolera

Vocal

Enric Pineda i Traïd

Vocal

Alfons Tur i Garcia

Vocal

Carles Vela i Aulesa

Vocal

Sílvia Soler i Vilagran

Vocal

Lluís de Gibert i Atienza

Vocal

Antoni Gimeno i Cortès