Junta directiva

Després de l’Assemblea General celebrada el passat 23 de març de 2024, la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Esperanto queda formada per les persones següents:

President

Alfons Tur i Garcia

Vicepresidenta

Sandra Vives i Gómez

Secretària

Maria Sánchez i Montes

Tresorera

Clara Casanovas i Volta

Vocal

Jordi Aguilar i Garrido

Vocal

Ramon Cardona i Farnés

Vocal

Albert Claret

Vocal

Lluís de Gibert i Atienza

Vocal

Antoni Gimeno i Cortès

Vocal

Òscar Hernández

Vocal

Siru Laine

Vocal

Joan-Ferriol Macip i Bonet

Vocal

Enric Pineda i Traïd

Vocal

Sebastià Ribes i Garolera

Vocal

Sílvia Soler i Vilagran

Vocal

Carles Vela Aulesa