Esperanto*info

Esperanto*info va ser un butlletí informatiu en esperanto de l’Associació (2011-2016). Contenia notícies i esdeveniments organitzats per l’Associació o vinculats als seus associats o al moviment esperantista català en general.

Darrers números publicats