Congressos catalans d’esperanto

Els congressos catalans d’esperanto apleguen, des de 1910, els parlants més actius de la llengua internacional. Habitualment en tres dies, se succeeixen conferències, debats, tallers, cursos majoritàriament en esperanto. Alhora també es fan algunes activitats i exposicions per presentar la diversitat lingüística, els problemes de desigualtat lingüística i l’esperanto per al públic. Una de les parts més destacades del programa sempre són les vetllades, que habitualment es dediquen a la música i les arts.

Acostumen a aplegar entre 100 i 150 persones de totes les edats.

Actualment els congressos se celebren cada dos anys, al maig, i sovint abans se solen celebrar unes jornades obertes a la ciutat per presentar i debatre el tema del congrés, i fer tallers d’introducció a l’esperanto. Després dels congressos, hi sol haver una activitat turística pels visitants que volen passar més dies a ca nostra.

Congressos catalans d’esperanto