Biblioteca-Arxiu Petro Nuez

La Biblioteca-Arxiu Petro Nuez (BAPN) és la biblioteca-arxiu de l’Associació Catalana d’Esperanto/Kataluna Esperanto-Asocio (ACE/KEA), donada d’alta al registre de biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya.

La BAPN compta amb un fons de més de 3.000 llibres, així com diverses col·leccions de revistes i publicacions periòdiques, material pedagògic i cartells de congressos. S’hi pot trobar des de diccionaris i manuals fins a literatura original i traduïda, passant per obres especialitzades de temes diversos, incloent-hi lingüística i esperantologia. A més, conté els arxius de l’Associació Catalana d’Esperanto i del Centre d’Esperanto de Sabadell (CES) —sens dubte el més actiu dels centres esperantistes catalans després de la Guerra Civil (des de 1952)— que acull la BAPN des de la seva fundació.

La BAPN va ser inaugurada el 15 de desembre del 1997 a partir del fons de Pere Nuez Pérez donat per la seva vídua, i s’ha anat enriquint, a més, amb les donacions i llegats d’altres destacats esperantistes catalans, com ara Delfí Dalmau, pare Manel Casanoves i Casals, Frederic Pujulà i Vallès, Jaume Grau i Casas, Ramon Fernández Jurado, Lluís Armadans, Josep Alberich i Tomàs Alberich. La biblioteca continua creixent amb donacions diverses i intercanvis amb altres biblioteques esperantistes d’arreu del món.

El desembre de 2014 es va posar en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami per aconseguir els fons necessaris per a una restructuració de la biblioteca-arxiu. La seva reinauguració va tenir lloc el 4 de juliol de 2015 amb la presència de l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez.

Reinauguració amb alcalde

Aprofitant el trasllat, ha començat la classificació i catalogació dels llibres, revistes i documents per tal de facilitar-ne la consulta a les persones interessades i poder, al mateix temps, preservar en condicions adients els fons bibliogràfic i arxivístic. El seu catàleg, encara incomplet, està essent integrat amb el del Museu d’Esperanto de Subirats i el de la Biblioteca Ramon Molera Pedrals, i es pot consultar clicant aquí. Si hi vols col·laborar, escriu a l’adreça de correu electrònic “bapn” al nostre domini “@esperanto.cat”.

La BAPN està situada a la seu social de l’Associació Catalana d’Esperanto (carrer Papa Pius XI, 130, Sabadell), que alhora és la seu del Centre d’Esperanto de Sabadell. Per a visitar-la, contacteu el Centre de Sabadell.