Associació Catalana d'Esperanto


Agenda

Inici > Actualitat > Agenda > 25a Internacia Semajno de la Kulturo kaj Turismo

25a Internacia Semajno de la Kulturo kaj Turismo

Tossa de Mar

Del 30 de setembre al 7 d’octubre, tindrà lloc a Tossa de Mar la 25a Setmana Internacional de la Cultura i el Turisme. Aquesta no és una trobada organitzada per l’Associació Catalana d’Esperanto sinó per Kultura Asocio Esperantista, la branca catalana de la federació esperantista espanyola.

Associació Catalana d'Esperanto / Kataluna Esperanto-Asocio

Hotel d'Entitats Can Guardiola, carrer Cuba, núm. 2, 08030-Barcelona (Països Catalans)
Tel +34 93 716 36 33
Fax +34 93 716 36 33