Associació Catalana d'Esperanto


Articles

Inici > Publicacions > Articles > Perfil sociocultural dels esperantistes de Catalunya

Perfil sociocultural dels esperantistes de Catalunya

Comparteix

per Hèctor Alòs i Font

L’objecte de l’estudi ha estat trobar el perfil social, cultural i ideològic dels esperantistes del Principat de Catalunya. La nostra impressió inicial era que el col·lectiu esperantista és majoritàriament masculí, econòmicament de classe mitjana o mitjana-baixa, amb un nivell d’educació alt, poliglot, amb interessos culturals, políticament proper a l’independentisme i, en menor mesura, a l’anarquisme. L’objecte de l’estudi ha estat contrastar aquesta impressió, intentant comparar diferents trets dels esperantistes amb el conjunt de la població catalana. També s’ha explorat si hi ha pautes socials o ideològiques correlades amb un major coneixement de la llengua i una més gran implicació en el moviment esperantista. A aquest efecte, s’han contrastat les dades generals amb cinc variables: l’edat, el sexe, l’any d’aprenentatge de la llengua, el grau de coneixement de la llengua i el nivell d’implicació en el moviment esperantista. Per altra banda, la comparació amb estudis sobre esperantistes d’altres països ens permet veure si existeixen diferències significatives entre els esperantistes catalans i els d’altres països.

Llegiu el treball complet a: www.esperanto.cat/material/e...

Associació Catalana d'Esperanto / Kataluna Esperanto-Asocio

Hotel d'Entitats Can Guardiola, carrer Cuba, núm. 2, 08030-Barcelona (Països Catalans)
Tel +34 93 716 36 33
Fax +34 93 716 36 33