09/09/2017

25a Internacia Semajno de la Kulturo kaj Turismo

Del 30 de setembre al 7 d’octubre, tindrà lloc a Tossa de Mar la 25a Setmana Internacional de la Cultura i el Turisme. Aquesta no és una trobada organitzada per l’Associació Catalana d’Esperanto sinó per Kultura Asocio Esperantista, la branca catalana de la federació esperantista espanyola.

Compartir

Arxiu de notícies