30/12/2010

Als mitjans de comunicació

Últimament, els mitjans de comunicació han anat informant sobre la nostra activitat. Així, InfoMigjorn, el butlletí més distribuït de la xarxa, ha publicat un article de Josep Enric Peres Blesa en motiu de la presentació a València del llibre Història de l’Esperanto als Països Catalans.

El llibre va suscitar també l’interès de La Vanguardia, diari que va publicar un breu article sobre l’ideal esperantista. En aquest article, Oriol Pi de Cabanyes hi parlava sobre la idoneïtat de l’Esperanto i sobre la gran acceptació de l’esperantisme en la societat catalana tal i com com es pot llegir en el llibre en qüestió. L’article també descriu l’activitat del Museu d’Esperanto de Subirats i constata que “l’ideal continua vivint”.

Les emissores de ràdio també han parlat de l’Esperanto. La valenciana Ràdio Malva va entrevistar Guillem Gómez Blanch i Raúl Salinas Monteagudo, els quals van subratllar la utilitat de l’esperanto a internet i la utilitat d’internet per a l’esperanto. Durant l’emissió es van poder escoltar cançons de La Pafklik’ i de Kaj Tiel Plu. Finalment, es va debatre sobre llengua i política.

La revista L’Accent, en el seu número 183, pàgina, també va publicar una recensió del llibre d’història. El periodista hi afirma que l’esperanto funciona com a eina pràctica per a persones pràctiques, com a instrument de coordinació del proletariat internacionalista i com a garantia democràtica per a les llengües minoritàries.

Compartir

Arxiu de notícies