15/12/2010

Altnivelaj libroprezentoj

El llibre Historio de Esperanto en la Kataluna Landaro / Història de l’esperanto als Països Catalans (Associació Catalana d’Esperanto / Kataluna Esperanto-Asocio, 2010, ISBN 978-84-936728-6-7) és el tercer volum bilingüe català-esperanto publicat sobre la història del moviment esperantista als països de parla catalana. Recull vint-i-dos articles de catorze especialistes que presenten diversos aspectes complementaris sobre el moviment esperantista als Països Catalans entre els anys 1900 i 1940, tot conservant la combinació de textos agradables de llegir però alhora rigorosos científicament que va caracteritzar els dos volums anteriors. L’obra, coordinada per Francesc Poblet i Feijoo i Hèctor Alòs i Font, ha despertat un gran interès a la societat catalana. A més de ressenyes en prestigiosos mitjans de comunicació, han tingut lloc diverses presentacions entre les que destaquen les realitzades al Centre de Cultura Contemporània de València i al Museu d’Història de Catalunya a Barcelona.

A València

valencia.jpg El 9 de novembre de 2010 es va presentar a Octubre Centre de Cultura Contemporània, a València, el llibre de Francesc Poblet i Feijoo i Hèctor Alòs i Font Historio de Esperanto en la Kataluna Landaro / Història de l’Esperanto als Països Catalans. Prop d’una quarantena de persones van omplir la sala interessats pel nostre moviment. La participació va ser satisfactòria, més encara si tenim en compte que diverses persones van comunicar la impossibilitat d’assistir a l’acte a causa de la manifestació convocada en aquell mateix moment en protesta per la violència desfermada a Al-Aaiun.

Entre el públic que va seguir amb molt d’interès els parlaments hi havia força antics esperantistes, però també gent que no en sabia res de l’esperanto, vinguts sobretot dels moviments socials locals. Cal destacar que hi havia esperantistes de totes les tendències, és a dir des de “neutralistes” fins a “apàtrides”, fet que mostra que l’interès per donar a conèixer la nostra llengua i cultura és capaç de vèncer les diferències.

Després de les paraules de benvinguda del nostre president Llibert Puig i Gandia, va parlar el nostre consoci Josep Enric Peres i Blesa, que va dissertar sobre l’esperanto com a llengua planificada. Va esbossar la història de les llengües planificades fins a l’aparició de les actuals llengües auxiliars internacionals. El conferenciant va arribar a la conclusió que, de fet, l’esperanto és l’única llengua construïda que ha sortit del seu medi intel·lectual i social per esdevenir llengua d’una comunitat internacional; segons ell, ha estat el suport de les classes populars el que li ha garantit l’èxit.

Seguidament va parlar Guillem Gómez i Blanch, membre d’Eŭropo Demokratio Esperanto [Europa Democràcia Esperanto] (EDE). Va detallar breument la història política del nostre moviment i va concloure que s’obren davant nostre dos camps d’actuació que mereixen ser tinguts en compte: proposar l’esperanto a nivell mundial com a llengua del moviment altermundista i, a Europa, com a llengua dels moviments d’esquerra.

La tercera conferència la va fer el coordinador de la nostra associació, Ferriol Macip i Bonet. La seva xerrada va versar sobre el llibre presentat i els valors i principis de la nostra associació que es basen en les idees del primer esperantisme. Es va produir un moment molt emotiu quan Ferriol Macip va mencionar la Kataluna Antologio [Antologia Catalana] com a important contribució a la cultura esperantista , ja que entre el públic hi havia el fill i el nét del seu compilador, Jaume Grau i Casas.

Els mitjans de comunicació van esmentar l’acte. La ràdio pública Canal 9 Ràdio va anunciar l’esdeveniment i va interviuar Josep E. Peres i Blesa. Informigjorn, el butlletí electrònic més difós del país, que ja havia ressenyat en diverses ocasions el llibre, va informar sobre l’acte i va publicar la conferència de Guillem Gómez. La revista en paper d’abast nacional L’Accent també va publicar-ne una ressenya.

A Barcelona

mhc.jpg El 15 de desembre de 2010 el llibre fou presentat al Museu d’Història de Catalunya. Va presidir l’acte Agustí Alcoberro, director del museu, que estava acompanyat de Ferriol Macip, coordinador de l’Associació Catalana d’Esperanto, de Francesc Poblet, coautor del llibre, i de Josep M. Solé i Sabaté, conegut periodista i historiador que presenta setmanalment un programa sobre Història a Catalunya Ràdio, la principal ràdio de Catalunya.
Dels parlaments va destacar l’admiració de Solé i Sabaté per l’esperantisme i el seu encoratjament a seguir per aquest camí. Després de les intervencions el públic, que omplia la sala, va participar creant un intens, interessant i profitós debat.

Ligita dokumento

Kunhavi

Arĥivo de novaĵoj