Principoj, Celoj kaj Valoroj

Kataluna Esperanto-Asocio volas esprimi siajn celojn, valorojn kaj principojn. Nia agado baziĝas sur la apliko de la rajtoj rekonitaj en la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, la Universala Deklaracio de Kultura Diverseco, la Universala Deklaro de Lingvaj Rajtoj kaj la Manifesto de Prago, kiu estiĝis en la medio de la Esperanto-komunumo. Por atingi niajn celojn, kiel vivanta parto de la homoj, ni laboras kune kun la socia ŝtofo de la lando, kaj ankaŭ kunlaboras kun la institucioj, sen perdi nian sendependecon kaj identecon.

Celoj de la Asocio

 1. Promocii Esperanton sur la kampo de katalunlingvaj teritorioj, kiel neŭtrala internacia helpa lingvo, kiel la plej bona eblo por lingva demokratio, kiu garantias la valorojn de lingvaj rajtoj, lingva diverseco kaj rajton al plena komunikado inter homoj. de diversaj lingvoj
 2. Antaŭenigi la uzon de propra lingvo en katalunlingvaj teritorioj kaj disvastigi la katalunan kulturon tra la mondo kaj la konon de aliaj kulturoj per Esperanto.

Valoroj de la Asocio

 1. Lingvaj rajtoj, komprenataj kiel nedisigebla komplemento de homaj rajtoj
 2. Lingva diverseco, komprenita kiel esenca parto de kultura diverseco
 3. La rajto al plena komunikado inter homoj de diversaj lingvoj, kiel rimedo por venki antaŭjuĝojn rilate kulturon de paco

Principoj de Asocio

Por nia reklamado de lingvaj rajtoj ni konsideras ke:

 1. Lingvaj rajtoj, disvolvitaj de homaj rajtoj, estas ŝlosila elemento de libereco kaj paco.
 2. Egalaj lingvaj rajtoj por individuoj kaj komunumoj estas fundamentaj por ĉi tiu celo. Estas nenio por sugesti, ke iuj lingvoj pli taŭgas ol aliaj por certaj uzoj, kvankam la pli privilegiitaj sociaj tavoloj de hegemonaj kaj asimilaj komunumoj ofte kondukas multajn kredi ĝin pro sia ekonomia, politika kaj ekonomia potenco. milita aŭ por ĝia prestiĝo.
 3. Diverseco estas garantio de kultura riĉeco. La sennombraj manieroj fari kaj diri estas parto de la komuna heredaĵo de la homo, trezorita dum miloj da jaroj. Ni volas kontribui al konservado de kultura diverseco kaj precipe de lingvistiko.
 4. Komunikado inter diversaj komunumoj estas necesa por reciproka scio, kio helpas la liberecon de ĉiu el ili, kio estas la fundamento de paco. La fluebleco de komunikado inter komunumoj pliigas la senton de solidareco kaj samtempe faciligas riĉigon de diversaj kulturoj. Ni volas helpi igi fluajn informojn vere multflankajn.
 5. Ni konsideras nesufiĉa provo korekti la kvazaŭ-monopolon de nacia lingvo en monda komunikado per oligopolio de pluraj lingvoj.
 6. Ni konsideras la konceptan kaj taksan dividadon inter internaciaj, naciaj kaj regionaj lingvoj kiel manifestiĝo de lingva imperiismo. Neŭtrala lingvo, kiel Esperanto, povas servi kiel ponto, antaŭenigante kaj montrante la plenan egalecon de lingvoj.
 7. La uzo de neŭtrala helpa lingvo, aŭ interlingvo, ne devas influi negative en la ĉiutaga uzo de lingvaj komunumoj kaj devas esti rezervita, per taŭgaj konsciiĝoj kaj taŭgaj lingvaj politikoj, por funkcioj. specifa, por ne ĝeni la ekologian ekvilibron inter tiuj. Kion ajn la lokaj lingvoj povas fari, la tutmonda interlingvo ne devas fari.
 8. Por kontribui al ĉi tiu ekvilibro, ni konsideras ke necesa pozitiva diskriminacio por atingi la lingvan normaligon de minoritataj lingvoj en sia propra sfero aŭ teritorio kaj tiel defendi lingvan diversecon. Ni ankaŭ postulas rajton de enmigrintoj lerni sian gepatran lingvon, inkluzive de rajto al movebleco de homoj.
 9. La uzo de neŭtrala interlingvo kune kun la propra ne ekskludas sed favoras tiun de aliaj lingvoj dank ‘al ŝparado de tempo en lernado de pontolingvo kaj disvastigo de konscio pri egaleco. , aprezo kaj respekto al lingva diverseco: ni kredas, ke taŭgas antaŭenigi la lernadon de fremdaj lingvoj, precipe de tiuj, kiuj estas geografie kaj kulture proksimaj. Pasiva poliglotismo estas bona eblo por permesi la komprenon de pli multaj lingvoj, sen damaĝi onies.
 10. Uzi neŭtralan kaj facilan interlingvon gravas, sed ne sufiĉas per si mem. Kvankam ĝi estas praktika pruvo de egaleco inter lingvoj kaj ni trovas, ke ĉi tiu egaleca vidpunkto enradikiĝas en multaj Esperanto-parolantoj, ni konsideras ĝin grava daŭrigi edukadon pri valoroj de diverseco kaj egalrajteco, precipe de lingvistoj.

Barcelono, 1 de marto 2008

Statuto

Estatuts 2017