06/03/2023

Convocatòria d’Assemblea Ordinària de KEA

La junta directiva de la Kataluna Esperanto-Asocio – Associació Catalana d’Esperanto convida als socis segons els estatuts a participar de l’Assemblea Ordinària de la nostra associació, que tindrà lloc el dissabte 25 de març a les 17.30 h, en primera convocatòria, i a les 18.00 h en segona convocatòria, al SES (C/ Papa Pius XI, 130, 08208 Sabadell) i per internet (en breu més detalls).

L’ordre del dia serà el següent:

  1. Benvinguda del president.
  2. Aprovació o modificació de l’ordre del dia.
  3. Acta de l’assemblea anterior: possible debat i votació.
  4. Memòria d’activitats de l’any 2022: presentació, possible debat i votació.
  5. Balanç de situació 2022. Informació de la comissió de control. Debat i votació eventuals.
  6. Renovació estatutària de la junta directiva: presentació de candidatures. Debat eventual, votació. Nomenament de la nova junta directiva.
  7. Pla d’actuació i pressupost per a l’any 2023: presentació, possible debat i votació.
  8. Continuació o renovació de la comissió de control.
  9. Preguntes i suggeriments dels i les membres.
  10. Cloenda del nou president.

En breu podreu consultar tots els documents.

Compartir

Arxiu de notícies