03/12/2010

Donatiu de llibres a la Universitat de les Illes Balears

UIB-2.jpg El 3 de desembre de 2010 la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Dra. Montserrat Casas, va rebre els membres del Col·lectiu Esperantista de Mallorca per tal de celebrar i subscriure el lliurament de gairebé 200 llibres esperantistes donats per Isabel Marín a la biblioteca de la universitat. Isabel Marín és la filla de Vicent Marín, pioner esperantista. Abans de la guerra va ser membre de Nova Sento [Sentiment Nou], associació esperantista del barri del Poblenou, a Barcelona. Entre altres tasques, en aquesta associació hi va ensenyar esperanto. La majoria dels llibres que la família Marín Gil va donar a la Universitat de les Illes Balears van ser publicats durant els anys 1920 i 1930. Lingüistes, investigadors, esperantistes, lectors en general podran llegir, aprendre i estudiar en profunditat aquestes obres que tracten sobre literatura universal, història, assaig polític, lingüística, etc., tot gràcies a la generosa actitud de la família. Durant el seu parlament la rectora de la universitat va agrair a la família Marín Gil el donatiu i va desitjar que aquesta col·lecció de llibres ajudi i permeti la realització d’estudis científics.

Attached documents

Compartir

Arxiu de notícies