27/02/2011

El moviment esperantista a Mallorca

Xavier Margais. El moviment esperantista a Mallorca. Edicions Documenta Balear, Palma, 2002. ISBN 84-95694-29-8. 376 p.

Compartir

Arxiu de notícies