23/12/2017

Esperanto i la Gran Guerra

S’ha publicat Antaŭ unu jarcento, un nou llibre sobre la primera guerra mundial (1914-1918). Es tracta d’una obra col·lectiva coordinada per Xavier Alcalde i José Salguero, a mode de mosaïc, que recull textos d’origen divers i èpoques diverses sobre el conflicte, els anys de la guerra i el paper de l’esperanto en tot plegat.

Els capítols de la primera part del llibre tracten la guerra a diferents països d’Europa, però també més enllà, a Àfrica, Austràlia, l’Orient Mitjà o l’Asia Oriental. Entre les principals aportacions destaquen els diaris inèdits d’un soldat britànic, escrits originalment en la llengua internacional. La segona part se centra en la relació entre l’esperanto i el conflicte, des de múltiples perspectives. Entre els autors es troben figures clàssiques, com Zamenhof o Lanti, així com especialistes actuals, com Humphrey Tonkin, Bernhard Tuider o l’esperantista català Javier Guerrero. Finalment, hi ha una tercera part més personal, en què diverses contribucions recorden experiències familiars relacionades amb la Gran Guerra.

L’obra compta amb un pròleg de Brigid O’Keeffe, professora d’història al Brooklyn College de Nova York.

Antaŭ unu jarcento. Diversos autors. París: SAT-EFK. Format: 150×210.
376 pàgines. Pes: 550 g. ISBN: 978-2-918053-18-7. Preu: 14 €.

Compartir

Arxiu de notícies