28/08/2011

Història de l’esperanto als Països Catalans

Recull d’articles

Amb raó s’ha dit que «la història de l’esperantisme català és apassionant». Han abraçat la idea d’una llengua neutral universal militars i catalanistes, capellans i maçons, burgesos i llibertaris. S’hi han relacionat personatges com Frederic Pujulà, Joan Amades, Delfí Dalmau, Carles Riba, Andreu Nin o Joan Mascaró, però també dones que començaven a organitzar-se o obrers de les fàbriques del Poble Nou de Barcelona, de Sabadell, d’Alcoi… L’esperantisme ha estat un moviment interclassista, transversal, però alhora les lluites que hi havia en la societat s’hi troben perfectament reflectides: entre aquells, la majoria, qui hi han vist un element per a canviar la societat cap a una major justícia social o emancipació nacional o totes dues coses, i entre els qui maldaven per preservar l’explotació obrera o les polítiques assimilacionistes o totes dues coses, sovint en nom d’un pretès apoliticisme.

Aquest tercer volum sobre la història del moviment esperantista als territoris de parla catalana aplega, en edició bilingüe en català i en esperanto, vint-i-un articles de catorze especialistes, que presenten aspectes diversos i complementaris de l’esperantisme als Països Catalans entre 1900 i 1940, mantenint la combinació d’amenitat i rigor de les dues obres anteriors.

Índex

 1. Pròleg
 2. Estudis temàtics
  1. F. Poblet. A la recerca d’una llengua universal. El moviment esperantista a Catalunya. L’associació Nova Sento
  2. A. Montagut. La interllengua Esperanto: factor d’innovació a la Catalunya de tombant de segle (1898–1909)
  3. F. Poblet. Esperanto i anarquisme a Catalunya.
  4. F. Poblet. Kataluna Esperantisto (1910–1936)
  5. F. Poblet. El congrés de Vinaròs. La repressió sobre l’esperantisme català durant la dictadura de Primo de Rivera
  6. H. Alòs, F. Poblet. Kataluna Antologio
  7. X. Margais. L’esperanto, l’esperantisme i la seva relació amb alguns règims
  8. T. del Barrio, U. Lins. La utilització de l’esperanto durant la guerra civil
 3. Estudis locals
  1. H. Alòs, Ll. Puig. Els inicis ceretans del moviment esperantista català
  2. J. Amouroux. Esbós sobre el moviment esperantista a la Catalunya Nord (1902–1947)
  3. X. Margais. Noves sobre l’esperantisme a Maó
  4. P. Martín. Història del moviment esperantista al Vendrell
  5. J. Inglada. Crònica de l’esperantisme a Vilanova i la Geltrú
  6. F. Aisa. L’esperanto a l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona
  7. T. del Barrio. Algunes notes sobre el moviment obrer esperantista a València fins a la Guerra Civil
  8. X. Margais. El moviment esperantista a Mallorca: Una víctima més de la repressió franquista
 4. Estudis biogràfics
  1. F. Poblet. Frederic Pujulà i Vallès, escriptor, catalanista i esperantista
  2. D. Cortijo. Joan Amades i l’esperanto
  3. J. Solé i Camardons. Delfí Dalmau: Catalanisme, llibertadanisme i esperantisme
  4. J. Amouroux. Mossèn Joan Font i Giralt (1899–1936)
  5. E. Abeyà. Joan Mascaró: Entre Orient i Occident
 5. Apèndixs
  1. Apèndix 1: Bibliografia bàsica
  2. Apèndix 2: Glossari
  3. Apèndix 3: Cronologia
  4. Apèndix 4: Demografia

Compartir

Arxiu de notícies