23/01/2013

La Biblioteca Nacional d’Àustria escaneja i publica la col·lecció completa de Kataluna Esperantisto

La Biblioteca Nacional d’Àustria ha escanejat i publicat en línia la col·lecció completa de la revista Kataluna Esperantisto, publicada abans de la guerra per la Federació Catalana d’Esperantistes. S’afegeix així a les 25 revistes històriques en esperanto que la Biblioteca Nacional d’Àustria ha escanejat i publicat en el seu lloc web en els darrers anys.

La Biblioteca Nacional d’Àustria compta amb un dels fons més importants del món en esperanto i un departament especialitzat en la seva catalogació i posada en valor. El seu catàleg Trovanto (“trovador”) permet accedir a la informació bibliogràfica de 35.000 elements catalogats, cosa que el fa el més utilitzat pels especialistes.

La revista catalana forma part de les set publicacions escanejades i publicades en xarxa el 2012 per la Biblioteca Nacional, juntament amb d’altres destacades revistes en esperanto de Bèlgica, Estats Units, França, Gran Bretanya i Japó.

Actualment la revista més antiga que es consultar és el primer número de La Esperantisto, de l’any 1889, i el més recent el de la revista Esperanto de l’Associació Universal d’Esperanto de l’any 1946. El primer número de Kataluna Esperantisto va publicar-se el 1910 i el darrer del període, el novembre de 1936, quan amb un article de portada “Halto sur la vojo” (“Aturada en el camí”) s’informava els lectors de la necessitat d’interrompre temporalment la publicació. Poc es podien imaginar tant la redacció com els lector que aquesta aturada s’allargaria més de 45 anys.

Compartir

Arxiu de notícies