27/06/2015

L’Associació Catalana d’Esperanto condemna les declaracions supremacistes de Carolina Punset

L’Associació Catalana d’Esperanto lamenta profundament les declaracions de la diputada de Ciutadans a les Corts Valencianes Carolina Punset, en què considera “aldeano” i inútil l’ensenyament en català, i on afirma que l’anglès és l’esperanto del segle XXI.

Considerem que el discurs de la Sra. Punset no és només desafortunat, sinó que és una apologia del supremacisme lingüístic hispanòfon i anglòfon i un insult als valencians que practiquen la llengua del país.

L’esperanto del segle XXI és l’esperanto. Que l’escola respecti la llengua pròpia és un dret reconegut per la Convenció dels drets dels infants. L’Unicef ens recorda que una educació basada en els drets és la via per acabar amb algunes de les desigualtats més arrelades en la societat.

Entenem que els drets lingüístics són complement indissoluble dels drets humans i que la diversitat lingüística és una part essencial de la diversitat cultural. Defensem el dret a la comunicació plena entre persones de llengües diferents, com a mitjà de superació dels prejudicis vers la cultura de la pau. Per això promovem l’ús del català com a llengua preferencial i vehicular de l’ensenyament a tot el seu territori lingüístic, també al País Valencià, al mateix temps que considerem que una llengua auxiliar internacional neutral com l’esperanto és la millor opció de democràcia lingüística, que garanteix els valors dels drets lingüístics, de la diversitat lingüística i del dret a la comunicació plena entre persones de llengües diferents.

Per tot això, l’Associació Catalana d’Esperanto condemna fermament les declaracions supremacistes de la Sra. Punset.

Compartir

Arxiu de notícies