15/08/2012

Neix la Universitat en esperanto

UdE-shildo.png

En el marc de l’experiment Esperanto-Insulo (Illa d’Esperanto) a principi d’any van sorgir els primers cursos d’el projecte Universitat d’Esperanto. De mica en mica es publicaran tots els cursos i totes les lliçons donades a estudiants i esperantistes a la illa d’Hainan a la Xina, entre l’11 de gener i el 12 de febrer de 2012. Amb la bona voluntat d’altres professors, s’espera que el pla d’estudis de la Universitat d’Esperanto s’ampliarà progressivament.

Per als que vulguin estudiar temes universitaris, ja tenen al seu abast aproximadament 15 hores de lliçons de dos cursos (mitjançant Youtube, Ipernity, Vimeo). D’aquí a alguns mesos, tindran els cursos sencers, aproximadament 70 hores de cursos universitaris. Podran estudiar Filosofia i Història de la Informàtica, a càrrec del Professor Federico Gobbo d’Itàlia. També podran estudiar sobre el tema de la pau i la guerra, a càrrec del Professor Ron Glosop, en el seu curs anomenat Afrontar la Guerra.

La Universitat d’Esperanto es basa en els models actuals de l’«Open Course Ware», com es pot veure a les Universitats de Yale, i de Berkeley. Els seus i els nostres cursos són complets, al voltant de 40 hores de classe. Estan filmats i disponibles en línia sota la llicència Creative Commons. Els nostres cursos en esperanto són cursos reals, segons contingut, que ja abans s’han estudiat en llengua materna a universitats de diversos països.

Potser cal destacar la paradoxa de la Universitat d’Esperanto: no es tracta ni d’esperanto ni tampoc d’esperantologia. La Universitat empra la Llengua Internacional, però l’empra per aprendre i estudiar només temes científics i de coneixement com ho fan les universitats de tot el món. A la Universitat d’Esperanto, s’aprèn història, filosofia, ciència, etcètera, MITJANÇANT l’esperanto. Eventualment, un curs d’introducció a la lingüística general seria benvingut, però només si el curs tractés el tema com ho faria un professor de la Universitat de Califòrnia, o un professor d’universitat a Dinamarca o a Itàlia, per exemple.

La Universitat d’Esperanto és jove, però és seriosa, i un projecte cooperatiu. Per al progressiu creixement i millora de la Universitat, es necessiten més i més voluntaris capaços i cordials.

Per exemple, sobretot, els nous professors amb títols de doctor són benvinguts. Si vostè és professor i JA ha ensenyat la seva especialitat (història, filosofia, economia, astronomia, biologia, psicologia, sociologia, etcètera.) a la universitat en el seu país, potser pot contribuir, re-ensenyant el mateix temari completament en esperanto.

Si vostè és bibliotecari, necessitem la seva experiència i talent per crear i organitzar la nostra biblioteca de pròxima publicació. Si vol traduir subtítols per als nostres cursos ja filmats, és benvingut. Si vostè pot posar a punt els cursos filmats i pujar-los a Vimeo, Youtube o Ipernity, si us plau posis en contacte amb nosaltres. Si pot ajudar a instal·lar un mirall-servidor en terres d’Àsia o d’Àfrica o a Llatinoamèrica, és ben-rebut, perquè la rapidesa local del vídeo-curs i la descàrrega és important.

L’objectiu i la missió de la Universitat d’Esperanto és i serà quelcom senzill: presentar als esperantistes i als no-esperantistes cursos de nivell universitari EN, però no SOBRE, esperanto, de manera que els esperantistes aprenguin i estudiïn temes intel·lectuals mitjançant l’esperanto, i per a què els no-els esperantistes sàpiguen, que la nostra llengua és útil per a ús a nivell universitari, i que l’esperanto viu realment.

Compartir

Arxiu de notícies