30/11/2010

Nou diccionari català-esperanto

El passat novembre va ser editat a la xarxa un nou diccionari Català-Esperanto. Es tracta d’una obra amb 19.000 entrades obtinguda informàticament a partir del diccionari bilingüe utililtzat pel traductor automàtic del català a l’esperanto. Així, es tracta del diccionari més extens del català a l’esperanto. No obstant, tal i com l’autor de l’obtenció i l’edició, Hèctor Alòs, assenyala en la introducció del llibre, té una limitació bàsica: el motor sobre el qual funciona el traductor automàtic no permet actualment donar més d’una traducció per a cada entrada. Això dóna com a resultat que, per exemple, pel mot església aparegui només preĝejo, malgrat que existeixen també altres entrades com església catòlica, església anglicana, etc., en les quals església és traduïda per eklezio. El redactor també ens adverteix de la manca d’entrades derivades, per exemple de substantius derivats de verbs (com els que acaben en -ció o -ment), adjectius derivats de substantius (-al, -ari entre d’altres), adverbis derivats d’adjectius (-ment) etc, i demana ajuda per completar-los, la qual cosa permetria una perceptible millora del traductor automàtic.

El diccionari de 307 pàgines es pot descarregar gratuïtament en format PDF

Compartir

Arxiu de notícies