15/04/2014

Nova junta directiva de l’Associació Catalana d’Esperanto

junta.jpg

L’Assemblea general d’Esperanto*CAT va tenir lloc el 5 d’abril passat. S’hi va aprovar, per unanimitat, les memòries i els balanços de l’any passat així com el pla d’activitats i el pressupost per al 2014, i diverses propostes dels participants.

Aquesta assemblea ha vist canvis a la junta directiva, que a partir d’ara consisteix en Josep Franquesa com a president, Carles Vela com a vicepresident, Gemma Armadans i Xavier Alcalde com a cosecretaris, Sebastià Ribes com a tresorer i com a vocals Llibert Puig, Ramon Perera i Montserrat Franquesa.

Compartir

Arxiu de notícies