08/11/2014

Perfil sociocultural dels esperantistes de Catalunya

L’objecte de l’estudi ha estat trobar el perfil social, cultural i ideològic dels esperantistes del Principat de Catalunya. La nostra impressió inicial era que el col·lectiu esperantista és majoritàriament masculí, econòmicament de classe mitjana o mitjana-baixa, amb un nivell d’educació alt, poliglot, amb interessos culturals, políticament proper a l’independentisme i, en menor mesura, a l’anarquisme. L’objecte de l’estudi ha estat contrastar aquesta impressió, intentant comparar diferents trets dels esperantistes amb el conjunt de la població catalana. També s’ha explorat si hi ha pautes socials o ideològiques correlades amb un major coneixement de la llengua i una més gran implicació en el moviment esperantista. A aquest efecte, s’han contrastat les dades generals amb cinc variables: l’edat, el sexe, l’any d’aprenentatge de la llengua, el grau de coneixement de la llengua i el nivell d’implicació en el moviment esperantista. Per altra banda, la comparació amb estudis sobre esperantistes d’altres països ens permet veure si existeixen diferències significatives entre els esperantistes catalans i els d’altres països.

Llegiu el treball complet a: www.esperanto.cat/material/esp_cat_200711.pdf

Compartir

Arxiu de notícies