Forte verki / Escriure amb força

Títol: Forte verki. Premiitaj virinoj en la Internaciaj Floraj Ludoj (1909-1936) / Escriure amb força. Dones premiades als Jocs Florals Internacionals (1909-1936)
Autors: Elisabet Abeyà Lafontana; Xavier Margais Basi
Traductor: Albert Gorrell i Vila (dels poemes al català)
Tipus: assaig; poesia
Preu: —
Any: 2022
Pàgines: 87
Col·lecció: Montserrat Franquesa i Gòdia, 1
ISBN: 978-84-936728-2-9
Format: llibre encolat
Llengües: esperanto; català
Descripció: Assaig sobre poetesses en esperanto de la primera època del moviment esperantista premiades als Jocs Florals Internacionals (1909-1936), amb una antologia de poemes de Marie Hankel, Emma L. Osmond, Louise Briggs, Maria E. Posenaer, Teresa Rosell Capdevila, Eulàlia Rosell Capdevila, Varma Elisabet Jänverpää i Madeleine Vuille. Edició bilingüe esperanto/català

«En aquest treball volem destacar el que significaren aquells primers Jocs Florals Internacionals, entre 1909 i 1936, per a l’expansió i el prestigi de l’esperanto i com moltes dones, sovint ignorades, van contribuir amb les seves obres i la seva participació a l’èxit del moviment.»

Elisabet Abeyà Lafontana i Xavier Margais Basi

Compra-ho a la botiga en línia