Forte Verki

En aquest treball volem destacar el que significaren aquells primers Jocs Florals Internacionals, entre 1909 i 1936, per a l’expansió i el prestigi de l’esperanto i com moltes dones, sovint ignorades, van contribuir amb les seves obres i la seva participació a l’èxit del moviment.

Elisabet Abeyà Lafontana
Xavier Margais Basi

Altres llibres de la col·lecció

Accedeix a l'arxiu