Kataluna Esperantisto – aprilo-junio 2009

Printempo en Barcelono

Duobla sukceso en Majorko

Araba klaso en CES

Nord-katalunaj biografioj

Filmo pri Amades subtitolita en esperanto

Alternativa foiro en Valencio

----------------------

L’artificalitat de les llengües: estandardització i planificació