Kataluna Esperantisto – januaro-junio 2012

Maria Julivert Aulés (El Vendrell, 1888-1968)

Vies cap a una comunicació en igualtat de drets: sobre algunes propostes i reaccions en la literatura especialitzada

De l’alemany a l’anglès en les ciències econòmiques a Suècia