Kataluna Esperantisto – januaro-marto 2006

-Aktivula kunveno

-Esperanto.cat

-Canet atendas ĉiujn

-Komuniko de KEJ

-Tres mil llengües en perill

-Més de cent cinquanta llengües a Mèxic

-L’anglès amenaça la Gran Bretanya

-La dek ses fundamentaj malreguloj

-Disaj sed ne misaj